Spesialisert skade og lakk opplæring

Opplæring er et viktig tema, og vi har merker at det er et stort behov for opplæring i skadebransjen.

Opplæring eller videre opplæring for å være mer presist, har ingenting til felles med profesjonell trening for et fagbrev for eksempel. Her snakker vi om å oppdatere eksisterende kunnskap eller tekniske ferdigheter som aldri har blitt lært før. Ofte fordi de ikke engang eksisterte denne gangen. Men det har også INGENTING å gjøre med produktdemonstrasjoner og produkt forklaringer. En verdifull og grundig trening bør være nøytral, merke og verktøy uavhengige. Og instruktøren har en bred og grundig oversikt over hele bransjen, og de fleste bilmerker.

Vi kan si at de store aktørene i bilbransjen, som for eks. VAG gruppen, M.B., PSA Gruppen og lignende, har sin spesialisert opplæring i skade og lakk god strukturert organisert på tilsvarende måte i hele Europa eller noen ganger hele verden.

Kun de største merkeforhandlere har blitt forpliktet til å følge med internasjonalt. For uavhengige bedrifter er opplæring ofte et stort problem, dem får nesten alldri tilgang til denne type av opplæring.

 

DSC01730c

Nesten alle bilprodusenter organisere treninger i tre forskjellige nivåer.

Nivå 1: Grunnleggende
Nivå 2: Avansert
Nivå 3: Spesialister

Nivå 1: Generelt er det grunnleggende nivå forpliktet for alle som jobber med bilen i et skade verksted. Det vil si alle skal beherske det som fabrikanten har bestemt. Generelt sett handler det om å bli kjent med sikkerhets temaer, og grunnleggende tekniske saker. For eksempel for opprettere kan dette handle om kunnskap om verktoy og for eksempel tradisjonell oppretting med hammer og mothold og bruk av spotterverktøy. Dette er typisk for teamer av mer generell karakter.

Dette kan også være produktkunnskap, hvor de vil møte og bli kjent med merkets egne (nyeste) produkter, nye modeller og tilhørende utstyrsvarianter.

Nivå 2: Her handler det hovedsakelig om saker som ulike sveisemetoder, eller behandling av helt spesifikke materialer som for eksempel aluminium karosserier. Også andre teknisk mer spesialisert arbeidoppgaver. Ofte gjelder dette for arbeidsformenn og andre lignende stillinger. Ofte er det antatt at disse personene er i stand til å informere sine kollegaer grundig og ved å være i stand til å bestemme ved tviler på grunnlag av omfattende kunnskap.

Nivå 3: Dette høyeste nivå av teknikkere, som har blitt spesialisert i spessifikke arbeid som for eksempel SMART reparasjoner, Lakkfri bulkoppretteing, Elektronisk utstyr, diagnostikk og mange flere temaer. Disse mennesker er ofte spesialisert i ett eller et par felt og driver hovedsakelig med et eller et begrenset antall arbeidsoppgaver. De er antatt at disse er i stand til å gjøre jobben helt selvstendig og i stand til å ta hovedansvar i sitt spesielle felt. Hvis du ønsker å utføre reparasjoner i et spesielt felt/området, er selskapet pålagt å ha minst en tekniker av spesialist nivå i dette feltet. Noen ganger krever bilfabrikantene også minst to teknikere når det gjelder spesialiserte sertifisering. 

Av dette følger at man bare kan oppnå et høyere nivå etter passering av de underliggende nivåer. For eksempel for å oppnå nivå 2 (avansert) må man ha passert gjennom det grunnleggende nivå med gode resultater. Dette er en generell opplæringstruktur i skade og lakkbransjen.

De to siste gruppene er ofte knyttet til en tidligere forberedende test vanligvis gjøres testen på nettet. Målet med det er å sikre at de egnede deltakerne deltar i opplæring, de med for lite kunnskap må først forberede bedre eller omskolere før å være med. Hvis kunnskapen på forehånd beviser utilstrekkelig, er det ikke lurt å følge med videre trening uansett.

hvorfor man bruker disse forskjellige nivåene? Fordi praksis har vist at uten 3 nivå systemet deltakere ikke er i stand til å oppnå det ønskede nivået. Siden spesialiserte opplæring er en viktig investering er det best å gå til verks med fornuft.

 

Lokerenc

Et eksempel: På en av de best utdannede forhandlernettverk i verden, ble funnet at 70 prosent av deltakerne hadde en utilstrekkelig kunnskap til å fullføre en grunnleggende MIG sveiseopplæring vellykket. Det vil si at de fleste må begynne helt på nytt, før de kan komme til neste nivå.

 

Vi og partnere våre har i mange år ivaretatt kursene på alle nivåer for nesten alle bilmerker. Dette gir oss muligheten til alle hjelpe andre korrekt og klart med opplæring. Det er mulig takket være våre spesialiserte nåværende partnere i 5 ulike europeiske land, og dette antallet vil bare øke og utvide med tiden.

I dag kan vi tilby spesialisert opplæring i disse land (markert med svart) : Storbrittania, Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia.

 

Partnere

For de to første nivåene, kan man si at det handler mest om temaer som gjelder for hele bilindustrien.

En god utdanning bør da absolutt være nøytral merkevare uavhengig, men også verktøy uavhengig ellers bommer man helt på målet. Dette er en viktig og noen ganger delikat balanseDerfor bruker man i de fleste lands spesialiserte opplæringsinstitusjoner som ofte gir trening for mange eller alle bilmerker. Og dermed vanligvis er godt utrustet og av et meget høyt nivå.

Her var derfor vanligvis tungt investert over mange år, både i form av kunnskap og utstyr. Det er akkurat derfor at vi bruker nettopp disse opplæringsinstittuter for å gi deg tilgang til det beste som finnes i dag.

For nivå 3, det høyeste nivået, kan det være mer komplisert fordi du må gå på jakt etter den mest passende høyt spesialiserte leverandør. Og i noen tilfeller må man vende seg direkte til bilmerket for enda mer spesialisering. Dette er ikke lett for et enkelt selskap for en gruppe derimot er det flere muligheter.

Spesialisert opplæring i skade og lakk har over mange år vært vår spesialiteit, vi har et stort nettverk av partnere og du kan du føle deg trygg.

MDu ønsker å se nøyaktig hvor våre kurs foregår?er om dette finnes her > Opplæring

Du ønsker å se nøyaktig hvor våre kurs foregår? Opplæringssentre